Organisatie

Onze jeugdleden worden begeleid door een groep van 35 vrijwilligers, bestaande uit stafleden, bestuursleden en overige vrijwilligers.
Via diverse trainingen wordt ervoor gezorgd dat de stafleden voldoende kennis opdoen over het scoutingspel, het omgaan met kinderen en diverse andere competenties. Ook zijn alle vrijwilligers in het bezit van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) en onderschrijven zij allemaal de gedragscode zoals deze binnen scouting Nederland is vastgesteld.
Hiermee wordt een zo veilig mogelijke omgeving voor alle leden gecreëerd.

Bestuursleden

Bij Scouting Zaltbommel zijn twee besturen nodig.

Vereniging

Hieronder vallen alle zaken die te maken hebben met de speltakken en hun bezigheden.

Voorzitter: Eva van Dijck  bestuur@scouting-zaltbommel.nl
Secretariaat: René Dolfsma  info@scouting-zaltbommel.nl
Penningmeester: Luuk van Doornmalen penningmeester@scouting-zaltbommel.nl
Ledenadministratie: Noortje Neuman ledenadministratie@scouting-zaltbommel.nl
Materiaalbeheerder: Jeroen van der Kamp
Vlootbeheerder: Ricco Heesbeen
Gebouwbeheerder: Vacant
Groepsbegeleider: Vacant

Stichting

Hieronder vallen alle beheerszaken met betrekking tot het gebouw en de vloot.

Huidig Stichtingsbestuur:
Voorzitter: Jeroen van Beijnen (stichting@scouting-zaltbommel.nl )
Secretariaat: Gerard Teurlinx
Penningmeester: Vacant
Onderhoud coördinator; Thijs van den Eerenbeemt
Sponsorwerving: Stefan van der Wegen
Bestuurslid: René Veldman

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval staat onze vertrouwenspersoon je graag te hulp. Bij onze groep is de vertrouwenspersoon Els Giesselink. Els is iemand die buiten onze groep staat maar wel uit eigen ervaring wel weet hoe een scoutinggroep functioneert. In het verleden is zij staflid geweest bij de zeeverkenners. Momenteel is zij werkzaam binnen het onderwijs. U kunt haar altijd bereiken via het mailadres:

vertrouwenspersoon@scouting-zaltbommel.nl

Contact Scouting

Bezoekadres:
Gamerschedijk 1
5301 HC Zaltbommel (geen postadres)

Postadres
Scouting Zaltbommel
Graaf Ottostraat 78
5302 VJ Zaltbommel
info@scouting-zaltbommel.nl

Huishoudelijk regelement

Er is een Landelijk Huishoudelijk Reglement opgesteld door Scouting Nederland (Huishoudelijk regelement) waar elk lid zich aan conformeert bij het inschrijven.
Binnen onze groep is er ook een eigen huishoudelijk Reglement waarin onze eigen afspraken over diverse items zijn vastgelegd.
(link nog te maken)

Aan het einde van elk Scoutingjaar gaan alle groepen op zomerkamp/ Om wat extra’s te kunnen doen tijdens de zomerkampen en om geld te genereren voor het onderhoud van de vloot worden er regelmatig extra geldinzamelacties gehouden.

Daarnaast draagt Scouting Zaltbommel zijn steentjes bij aan de maatschappij door aanwezig te zijn bij de dodenherdenking op 4 mei en bieden wij stageplekken voor de maatschappelijke stages van de middelbare scholen.

Gedragscode

Door Scouting Nederland is een gedragscode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen. Ook alle stafleden van scouting Zaltbommel hebben deze gedragscode ondertekend.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vrijwilligers die bij Scouting Zaltbommel aan de slag gaan, moeten of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen of er via ons een aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Zonder VOG kun je helaas niet als vrijwilliger bij Scouting Zaltbommel actief zijn.