Protocol leiding

Voorwaarden leeftijd

Men kan officieel leiding worden vanaf 17 jaar bij bevers en welpen. Voor overige speltakken geldt de leeftijd van 18 jaar of ouder. Dit kan vanuit de doorstroming leiding van de bevers/welpen.


Voor bevers en welpen kan men beginnen met opleiding vanaf 16 jaar. Dit is dan een soort snuffelstage. Men leert spelvormen en opbouw van een bijeenkomst. De stageperiode duurt ongeveer 8 a 10 opkomsten. Zodoende kunnen we 6 personen opleiden. 2 per jaar per speltak. De opleidingstrajecten binnen bevers/welpen wordt aangeboden aan leden van de explorers en wilde vaart.


De aangedragen gegadigden voor deze trajecten worden op geschiktheid beoordeeld aan de hand van een overleg met bestuur en stafleden. Er ontstaat een soort opleidingspoule.


Benoeming en aanstelling stafleden


Voorwaarden:
– staflid moet voldoen aan leeftijdseis
– staflid moet geldig VOG overleggen
– staflid moet bereid zijn deel te nemen aan Scouting Academy


Procedure benoeming


Beoogd staflid heeft een intakegesprek met aangewezen bestuurslid (bij voorkeur groepsbegeleider) en lid ScoutingAcademy. Er volgt een stageperiode van 8 a 10 opkomsten. Teamleiders dienen daarnaast gekwalificeerd te zijn als teamleider, of deze cursus volgen. Zij worden in samenspraak met het betreffende leidingteam benoemd. Tijdens een groepsraad worden stafleden geïnstalleerd. Verder conformeren wij ons aan de richtlijnen van Scouting Nederland.


HHR Scouting Nederland


Hoe oud moet je zijn om leiding te geven bij Scouting? Dit is te vinden in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, paragraaf 5.3:

 

SpeltakLeidingTeamleider
Bevers1718
Welpen1718
Scouts1821
Explorers2021

 

In het functieprofiel van bevers, welpen en scouts staan echter andere leeftijdsgrenzen: 18 en 21. Scouting Nederland zegt daarover:

Dat is inderdaad een beetje verwarrend. Het idee is dat je minstens 18 moet zijn voor leiding. Alleen is dat nog niet aangepast in het huishoudelijk reglement, dus het mag wel, maar we bevelen het niet aan.


Wat als je jonger bent?


Niet alle groepen houden zich aan de leeftijdsgrenzen van Scouting Nederland. Die groepen hebben dan leiding die jonger is. Deze leiding kan (en moet) al competenties verwerven voor de kwalificatie, maar ze kunnen nog niet daadwerkelijk gekwalificeerd worden.


We houden de leeftijdsgrenzen van het huishoudelijk reglement aan, dus 17 jaar voor bevers- en welpenleiding. We vinden dat je wel al competenties kan (en moet) halen voordat je deze leeftijd hebt bereikt, maar je kan dan nog niet gekwalificeerd worden.


Martijn Nas, programmamanager van Scouting Academy zegt daarover:


Als Scouting Academy willen we het liefst dat 16-jarigen eerst nog genieten van het spel i.p.v. al belast te worden met leiding zijn, maar daar staat niets over in het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland. Dus je kunt al beginnen kwalificeren kan voor Bevers en Welpen pas van af 17 en Scouts vanaf 18 en Explorers en Roverscouts pas vanaf 21.